Home Contact 繁體中文ENGLISH
關於管科會
學術榮耀
學術刊物
 華文商管
回首頁
ACCSB

  

 

ACCSB Steering Committee

 
Chairman Paul S.C. Hsu
 
 
 
 
  Members Wang,Chih-Kang  , Wang,Kuo-Ming , Tong,Yun-Huan ,  
 
Christina Sung , Lee,Tien-Sheng , Jevons Lee ,    
  Tuan Chyau , Kao,Koong-Lian , Kao,Chiang ,    
  Yang,Wei-Jung , Chang,Horng-Jinh , Chang,Hong-Chang ,  
  Chen,Ding-Ko , Shaw K.Chen , Zhao,Chun-jun ,    
  Liu, Shuei-Shen , Victor W. Liu , LU,Xiong-Wen     
           

ACCSB Working Committee

 

 

 

 

 

                 
  Head Jacob Y.H.Jou
 
 
 
 
 
 
Co-convenor
Wei-Shui Tsai          
 
Members
Ho,Yung-Ching , Wu,Chung-Fern , Wu,Wann-Yih ,  
 
 
Eldon Y. Li ,
Lin,Chin-Ho ,
Yung,Chi-Yeh ,
 
    David S.Shyu , Sheu,Her-Jiun , Chen,Cheng-Nan ,  
    Roger C.Y Chen , Chen,Ja-Shen , Yang,Heng-Li ,  
    Yang,Ming-Hsien , Hwa,Ming-Shu , Liu,Chang-Yung ,  
    Su,Kua-Terng      

ACCSB Appeals Committee

 

 

 

 

 

 
Head
Chen Sun
 
 
 
 
 
 
  Members Chiang,Chih-Chun , Samuel K.C.Chang , Yang,Chao-Hsiang ,  
    Liou,Tzong-Der , Huang,Ing-Chung , Cheng,Ting-Wong  

ACCSB Center

             
  CEO Jacob Y.H. Jou          
  Deputy CEO Wei-Shui Tsai , Yang,Ming-Hsien , Chen,Cheng Hsui